Den sensitiv familie

Er du en del af en sensitiv familie, så har du fået foræret en kæmpe gave.

I sensitive familier er der nogle meget nære bånd som mange andre familier ikke oplever.
I har et helt unikt sprog, et sprog som kun eksisterer blandt sensitive, energiens sprog. I ser hinanden, I mærker hinanden, I ved hvad der brug for, I kan tale sammen uden at bruge ord.
I kan skabe en hverdag mere magisk end de fleste andre familier, fyldt med latter, nærvær, finurlig energi og lethed.

En harmonisk sensitiv familie kan være en hårfin balance. Energien, flowet og humøret skifter hele tiden. De store følelsesmæssig skift kan virke frustrerende.
Der er en stor gave i at være en sensitiv familie, også selvom at ikke altid føles sådan.
Det hele bliver nemt “hat og brille”, er den ene ikke overstimuleret så er den anden det.

Det som kan gøre det svært at være en del af en sensitiv familie er de forskellige måder og steder hvor sensitiviteten viser sig og uden redskaber kan dræne.
Som sensitive kan I på nogle punkter være så utrolig ens at I forstår hinanden dybt ind i sjælen og på andre punkter være hinandens modsætninger.

At få sensitive børn er den største gave og mulighed for at udvikle sig som menneske. Det giver dig mulighed til at træde ud af din begrænsninger og se verden med nye øjne. Alle sensitive har en kæmpe gave, for de kan nemt finde og genskabe balancen i deres krop, sind og i deres liv.

Bevidsthed, selvindsigt og viljen til at skabe sit eget liv er altafgørende i en sensitiv familie. Jeg kalder det bevidst forældreskab.

I som forældre er forgangsbillede for jeres skønne sensitive børn.
I er jeres børnenes faste holdepunkt, deres klippe og største støtte i en til tider overvældende verden.
Jeres sensitive børn er dem som kærligt viser Jer forældre vejen til at skabe mere lethed og flow, de viser Jer kærligt jeres skyggesider og der hvor I som mennesker fravælger at dække jeres egne behov.

Alle sensitive er født med evnen til at mærke andre mennesker, hos børn er denne evne endnu stærkere end hos de fleste sensitive voksne. De reagerer på den energi som er i deres omgivelser, kropssproget og adfærdsmønstrene.
Er der balance mellem de talte ord og energien bag ordene.
Er der ubalance, vil dit sensitive barn vise dig det enten med ord eller i deres adfærd.

Bevidst forældreskab indebærer, at du som forældre også er bevidst om, hvad du skaber i dit eget liv.
Trives du som menneske, er du ærlig overfor dig selv.
Skaber du dit liv via selvkærlighedens vej eller via frygt og kontrollens vej.

Bevidst forældreskab handler om at du som forældre træder ud af følelsernes magt, samfundets normer og agere i nuet og udfra det som i virkeligheden betyder noget for dig.
Det handler om modet til at kigge indad uden dårlig samvittighed, skyld eller skam.
At du træder ud af frygt, bekymringer og forhindringer, som skaber tung energi hos Jer alle.

At du skaber det liv, som du i dit hjerte ved er muligt, uden måske at kende vejen dertil.

Følg dit hjerte, vær bevidst så er du allerede på vej.

Forandring, vejen derhen hvor du vil, skabes indefra, den spreder sig kærligt og blidt som ringe i vandet og ud i hele familien.


Se på dit skønne barn i den proces, for dit sensitive barn vil hjælpe dig og din familie derhen.