Sensitive dreng

Har du en sensitiv dreng?

Så ved du allerede at han kan have det svært, med sig selv, iblandt kammeraterne og ofte er i konflikt med sig selv.

Jeg ser sensitive drenge som fremtidens gentlemen. 

Sensitive drenge
er bløde drenge, som instinktivt ved hvad andre mennesker har brug for. De er empatiske, lyttende, de er omsorgsfulde over for andre.

Sensitive drenge er energi mennesker. De opfanger naturligt den energi som er i og omkring andre mennesker. Den enkeltes følelser, bevidste og ubevidste adfærdsmønstre, som kan føles som en let eller tung udefinerbar energi.
At mestre kunsten at forholde sig neutralt til de informationer skaber et stærkt menneske som hviler i sig selv.

Jeg ser og møder sensitive drenge, som små følsomme mennesker, intelligente og meget kreative i deres tankegang. De ser løsninger og muligheder på et helt unik måde.

 

Sensititivt barn sessions

Sensitive drenge er ansvarsfulde

De er meget ansvarsfulde, har et stort behov for at tingene er fair. De stiller høje krav til sig selv og ønsker at løse konflikter. De sensitive drenge påvirkes dybt af uro, høje lyde, kritik og tidspres. De har bruge for tænkepauser og at gøre tingene i deres tempo.Sensitive drenge er naturlige peacemaker´. De ønsker at alle har det godt.
Sensitive føler kærlighed dybt og har derfor brug for nogle kærlige rollemodeller i deres liv.

De har brug for en kærlig opvækst fyldt med tryghed, rummelighed og forståelse for deres tilgang til livet.
Mange sensitive drenge oplever at omgivelserne verbalt eller nonverbalt projekterer “tøsedreng” eller ” dit pjok” energien over på sig.

En rolle og energi som langt fra er sand.


De sensitive drenge har brug for kærlige voksne, der er i balance, voksne som er villige til at mærke sig selv. Voksne som gennem opdragelse og læring bidrager til, sensitive drenge, som hviler i sig selv.

Drenge spejler sig meget i deres fædres tilgang til livet. 
Sensitive drenge
har brug for en stærk og kærlig faderrolle, som viser at omsorg, give knus, er nærværende viser at gensidig respekt er vejen frem.
De har brug at deres fædre viser at det er vigtigt at være sig selv hele vejen igennem. De har brug for at fædrene gør dem bevidste om at de kan være stolte af sig selv. Stolte af dem de er, ikke for det som de gør.Giv dem pladsen og rummeligheden til at være den forandring de i sandheden er.
Giv dem lysten til at være sig selv, giv dem lysten til at lære og nyde glæden ved at lykkedes.