Skoler og institutioner

Skoler og institutioner.

Det er muligt at tilbyde dette forløb på skoler og institutioner, hvor jeg kommer ud til jeres skole/institution.


Workshop – Sensitive børn i skolerne 


Mange sensitive børn har udfordringer i hverdagen ved at være i skole eller i daginstitution.

Udover indlæring, sociale relationer bruger de kræfter på at observere, sanse og forholde sig til alle de input som de gennem hele dagen opfanger i lokalet og uden for lokalet.

Det kan for mange sensitive børn blive en overlevelses proces at være i blandt andre mennesker. De bliver konfliktløsere, påtager sig skylden for situationer som de end ikke er direkte involveret i.
Når det sensitive barn er fyldt op reagerer det med trække sig tilbage, blive indadvendt eller blive til det støjende og udadreagerende barn, som siger fra i frustration og afmagt.

Sensitive børn er super intelligente børn. De har brug for kreativ indlæring, ro til at fordybe sig og pauser til at de for en kort stund kan trække sig tilbage, blive tanket op indefra og derfra igen deltage aktivt.

De sensitive børn har brug for kærlige voksne, der er i balance, voksne som er villige til at mærke sig selv, voksne som kan skabe nye muligheder.
Voksne som gennem gensidig respekt, forståelse og kreativ læring bidrager til at det sensitive barn hviler i sig selv.

Jeg tilbyder 2 eller 6 timers inspirations workshops, hvor I som forældre eller fagfolk får ny viden og redskaber til at styrke det sensitive barns trivsel i skolen eller institutionen.

Jeg fortæller om hvordan sensitive børn opfanger energien, hvordan den påvirker barnet og hvordan du som voksne kan hjælpe barnet til at navigere i hverdagen med selvtillid og lethed.

Mindfulness, meditationer, børneyoga og indlæringskinesiologi er nogle af de redskaber, som jeg bruger som min indgangsvinkel til sensitive børn i trivsel.


2 timers inspirations workshop

På denne workshop får du viden om hvordan hverdagen ser ud fra det sensitive barns øjenhøjde. Hvad er det som sker når det sensitive barn overstimuleres.
Hvordan forhindres og håndteres overstimuleringer.
Du får redskaber og ny viden til at skabe en tryg ramme og hverdag i skolen og daginstitutionen. Den nye inspiration hjælper dig som voksen til at skabe nye muligheder i lokalet, trygge børn som trives og derved får nemmere ved at modtage informationer.
Du får mulighed for at stille spørgsmål og få sparring på de situationer som suoplever i hverdagen.

Pris: 3000 kr. + kørsel til din skole/institution.

 

6 timers workshop

En dag med kombineret foredrag og en aktiv workshop, hvor du på din egen krop prøver nogle af de teknikker af, som kan støtte de sensitive børn til en tryg og rolig hverdag. Du vil arbejde med Mindfulness, prøve guidet meditationer, små energiøvelser der skaber indre ro hos børnene. Den indre ro åbner op for nye muligheder i lokalet, bedre kommunikation og flow børnene imellem.
Du får inspiration og redskaber fra indlæringskinesiologi til at støtte det stresset barn til lettere læring.

Du får mulighed for sparring på de situationer som dukker op i hverdagen, som du endnu bedre kan støtte de sensitive børn.

Materiale og 2 CD’er med mine guidet børnemeditationer uddeles til alle deltager på workshoppen.

Pris: 6000 kr. + kørsel til din skole/institution. For max. 8 deltagere.

Har du spørgsmål eller et specielt ønske til en workshop hos Jer er du hjertelig velkommen til at kontakte mig på heidie@sensitivtbarn.dk


Gruppeforløb til sensitive børn på jeres skole

Det er muligt at få mit gruppeforløb for sensitive børn ud på jeres skole

Læs mere om gruppeforløbet her Se forløbet her 

Det tilbydes i forløb af 5 uger til samme gruppe børn.

Pris 1300 kr. + moms pr. Time + kørsel ud til jeres skole. Max. 8 børn på holdet.

Har du spørgsmål gruppeforløbet er du hjertelig velkommen til at kontakte mig på heidie@sensitivtbarn.dk