Stav og læs med lethed

Har dit barn svært ved at læse og stave?

Har du fået at vide at dit barn er ordblind og har brug for ekstra støtte?

Er lektierne en kamp at komme igennem?

Er dit sensitive barn udmattet når det kommer hjem fra skole?

 

Det behøver ikke at være en kamp.

Andet er muligt med indlærings kinesiologi.

 

Har du som forældre lyst til at ændre årsagen til, at det er unødvendig hårdt for dit barn at gå i skole.

Ønsker du at ændre årsagen til at det er svært at læse, skrive eller tegne, så er et indlærings kinesiolog forløb helt sikkert noget for dit barn.

Styrk dit sensitive barns evne til at læse med indlærings kinesiologi

Mange sensitive har højre hjerne dominans, så deres indlæring skal leges ind, det skal bevæges ind i kroppen for at de husker det som de skal lære.

 

Har dit barn svært ved at lære nye ting, så arbejder de 2 hjernehalvdele ikke optimalt i en given situation. Der kan enten være for meget styring af den logiske hjernehalvdel eller for meget styring af den kreative hjernehalvdel.

Styre den logiske hjernehalvdel for meget, så kan det være svært at slappe af og bevare overblikket. Styre den kreative hjernehalvdel, så kan det være svært at koncentrere sig eller se logikken i det som skal læres.

Jo bedre hjerne integration, jo mindre stress

Enhver læringsproces, at kravle, lære at gå, stave og læse kræver en god integration mellem de to hjernehalvdele.

Er der et naturligt samarbejde mellem de to hjernehalvdel, så kan nye ting læres uden usædvanligt store anstrengelser, stress og konflikter. Jo bedre integration, jo nemmere læring.

Indlærings kinesiologi hjælper til at der er en optimal hjerne integration, det betyder kort fortalt at dit barn får meget nemmere ved at læse og stave. Dit barn vil få nemmere ved at koncertere sig i længere tid og nemmere kunne huske og genfortælle ting. Dit barn får en bedre fin og grov motorik.

Hvad der er udfordringer er individuelt, derfor kan indlærings kinesiologi også kun bruges individuelt.

Dit barn er helt unikt sammensat og har brug for sin unikke måde at lære på.

 

Indlærings kinesiologi åbner nye døre for dit barn.

Indlærings kinesiologi arbejder ud fra et holistisk synspunkt og har ikke kun indvirkning på læring i skolen, det har indvirkning på alle områder i dit barns liv. Dit barns selvtillid vokser uendeligt meget under et forløb, dit barn kan mærke og se forskellen fra gang til gang. Dit barn mærker følelsen af “jeg kan godt” og selvværdet får et kærligt løft.

 

Under et forløb testes dit barn kinesiologisk for hjerne dominans, dominerende øje, øre, hånd og ben som tilsammen skaber dit barns dominans profil. De enkelte profiler udviklet af Carla Hannaford, som viser hvor dit barn har udfordringerne, hvor styrkerne ligger og hvilke hverdags teknikker, som dit barn kan bruge for optimal indlæring.

Under et forløb gennemgås store og små bogstaver, tal, koncentrations evne m.m.  Med kinesiologisk muskeltest findes alle ubalancerne, som efterfølgende afbalanceres gennem bevægelser.

Efter et forløb vil dit sensitive barn vil ikke længere have svært ved at læse, have svært ved at se forskel på et b og d eller regne.

Det er slut med frustration og at kæmpe sig igennem en tekst.

 

Jeg er tilhænger af et liv, hvor leg er en stor del af hverdagen.  Legen er den tilgang, som dit sensitive barn har til at prøve og lære nye ting.

Skal det være svært eller skal det være en leg?

 

Et indlærings forløb indeholder 4 sessions af ca. 1 time og strækker sig over ca. 3 måneder.

Pris 2800 kr.

Book et forløb her

Derud over får I en gratis 5. Session en Access Bars session.

Det er så stor en gave at give dit sensitive barn og gør stor en forskel for dit barn resten af sit liv.

Har du spørgsmål om til forløbet, så er du hjertelig velkommen til at ringe til mig på tlf. 50487939 eller skrive til mig på mail heidie@sensitivtbarn.dk