Stav og læs med lethed – forløb

Har dit barn svært ved at læse og stave?

Har du fået at vide at dit barn er ordblind og har brug for ekstra støtte?

Er lektierne en kamp at komme igennem?

Er dit sensitive barn udmattet når det kommer hjem fra skole?

Det skal ikke være en kamp

Er læsehastigheden lav, genkendelsen af bogstaver eller tal svær, eller er det svært at stave. Det kan også være helt umuligt at lære klokken forstå logikken hvordan viserne skal stå ved kvart i og kvart over:

så har det indvirkning på hele dit barns liv og hverdag.

Det behøver ikke at være en kamp.

Andet er muligt med indlærings kinesiologi.

Har du som forældre lyst til at ændre årsagen til, at det er unødvendig hårdt for dit barn at gå i skole.

Ønsker du at ændre årsagen til at det er svært at læse, skrive eller tegne, så er et indlærings kinesiolog forløb helt sikkert noget for dit barn.

Styrk dit sensitive barns evne til at læse med indlærings kinesiologi

Mange sensitive har højre hjerne dominans, så deres indlæring skal leges ind, det skal bevæges ind i kroppen for at de husker det som de skal lære.

Hjernen bestemmer

Har dit barn svært ved at lære nye ting, så arbejder de 2 hjernehalvdele ikke optimalt i en given situation. Der kan enten være for meget styring af den logiske hjernehalvdel eller for meget styring af den kreative hjernehalvdel.

Styre den logiske hjernehalvdel for meget, så kan det være svært at slappe af og bevare overblikket. Styre den kreative hjernehalvdel, så kan det være svært at koncentrere sig eller se logikken i det som skal læres.

Jo bedre hjerne integration, jo mindre stress

Enhver læringsproces, at kravle, lære at gå, stave og læse kræver en god integration mellem de to hjernehalvdele.

Er der et naturligt samarbejde mellem de to hjernehalvdel, så kan nye ting læres uden usædvanligt store anstrengelser, stress og konflikter. Jo bedre integration, jo nemmere læring.

Indlærings kinesiologi hjælper til at der er en optimal hjerne integration, det betyder kort fortalt at dit barn får meget nemmere ved at læse og stave. Dit barn vil få nemmere ved at koncertere sig i længere tid og nemmere kunne huske og genfortælle ting. Dit barn får en bedre fin og grov motorik.

Hvad der er udfordringer er individuelt, derfor kan indlærings kinesiologi også kun bruges individuelt.

Dit barn er helt unikt sammensat og har brug for sin unikke måde at lære på.

Indlærings kinesiologi åbner nye døre for dit barn.

Indlærings kinesiologi arbejder ud fra et holistisk synspunkt og har ikke kun indvirkning på læring i skolen, det har indvirkning på alle områder i dit barns liv. Dit barns selvtillid vokser uendeligt meget under et forløb, dit barn kan mærke og se forskellen fra gang til gang.

Dit barn mærker følelsen af “jeg kan godt” og selvværdet får et kærligt løft.

Under et forløb testes dit barn kinesiologisk for hjerne dominans, dominerende øje, øre, hånd og ben som tilsammen skaber dit barns dominans profil. De enkelte profiler udviklet af Carla Hannaford, som viser hvor dit barn har udfordringerne. Viser der hvor styrkerne ligger og hvilke hverdags teknikker, som dit barn kan bruge for optimal indlæring.

Selve forløbet

Under et forløb gennemgås store og små bogstaver, tal, koncentrations evne m.m.

Med kinesiologisk muskeltest findes alle ubalancerne, som efterfølgende afbalanceres gennem forskellige bevægelser og øvelser.

Der testes med den kinesiologiske muskeltest, hvilke hjernehalvdel som er den dominerne samt hvilke øje, øre, hånd og fod som er dominerende derfra tegnes en profil.

Der er lidt hjemmearbejde som kan være krydsbevægelser, at tegne uendelighedstegnet eller lign.

Efter et forløb vil dit sensitive barn vil ikke længere skulle kæmpe på samme måde, der bliver glæde ved at lære, og selvtilliden øges.

Et indlærings forløb indeholder 4 sessions af ca. 1 time og strækker sig over ca. 3 måneder.

Jeres investering er 2800 kr.

Book et forløb her

I forløbet får I en gratis 5. Session som er en Access Bars session.

Det er så stor en gave at give dit sensitive barn og gør stor en forskel for dit barn resten af sit liv.

Feedback

Kære Heidie

Vil blot lige give dig en lille solstrålehistorie at gå på weekend på.

Vi har netop været til skole-hjem-samtale med P og hendes lærere (især dansklærer) var ved at falde ned af stolen i begejstring over Ps udvikling siden efteråret.

Hun er, siden sidste skole-hjem-samtale (sep 2018), rykket hele 4 niveauer i dansk og ligger nu i den gode ende af middel frem for i bunden.

Hun har netop gennemført en læsehastighedstest med 179 ord i minuttet (normalen for 6. klasse er 170-200 ord) og vigtigst af alt svarede hun efterfølgende rigtigt på ALLE spørgsmål.

Udover det har vi fået en super modig, glad, udadvendt og selvstændig pige.

Vi føler os helt overbeviste om, at vi kan give dig en stor del af æren. Vi kan næsten ikke få armene ned.  Vi er så stolte og glade.

Af hjertet tak for din store hjælp

Mange hilsner

Tine

Indlærings kinesiologi kan jeg kun anbefale, hvis du eller dit barn har vanskeligheder på dette områder.
Har været hos Heidie over et forløb på 5 gange. Heidie fik hurtig tunet ind på, hvilken områder vi skulle arbejde med. Vi fik øvelser og metoder der vil hjælpe i hverdage på vores udfordrede områder.
Allerede efter første besøg, kunne vi mærke en stor forskel på “bare” det at blive bevist om, hvad der giver udfordringerne i hverdagen.
Heidie er super god til at forklar til både børn og voksne så det er nemt at forstå. Hele forløbet har givet os en hel anden forståelse overfor de udfordringer vi står med og ikke mindst en måde at takle dem på.
Jeg vil til en hver tid anbefale Heidie, hun er sød, ærlig, har en vanvittig god tålmodighed og så er hun super dygtig til det hun gør.
De bedste hilsner
Tina Vasegaard Mark

Har du spørgsmål om til forløbet, så er du hjertelig velkommen til at ringe til mig på tlf. 50487939 eller skrive til mig på mail heidiekosiara@live.com